Lidgeld

Het lidgeld bedraagt €30 per kind.
Om jullie enig idee te geven over hoe laag/hoog dit bedrag is; bij mijn weten, bedraagt het minste lidgeld van een jeugdbeweging in onze omstreken, €45 per kind.

ChiroKledij

- Chiro t-shirt: €10
- Chiro trui : €15
- Samen kosten ze slechts €20
OPGELET: Als je een nieuwe t-shirt of trui nodig hebt en je oude t-shirt of trui is nog in goede staat, krijg je korting op je nieuw uniform (€3 op een t-shirt en €7 op een trui)
- Je kan het officiële chiro rokje/broekje/broekrok bij De banier
bestellen. De prijs varieert tussen de €30 en €33 naar gelang de maat. Wij realiseren ons dat dit nogal prijzig is, de aankoop hiervan is dan ook niet verplicht.
Wij willen deze kledij beschikbaar stellen omdat de meeste chiro's dit doen, maar ook en vooral omdat onze leden dan stevige kledij hebben die vuil mag worden!!!

Kampgeld

- Pinkel: €70
- Speelclub: €90
- Rakwi: €90
- Tito: €90
- Keti: €90
- Aspi: €90
OPGELET: vanaf het tweede kind, krijgt u een korting van €10 per kind, met een minimum van €50.
De pinkels moeten minder betalen omdat ze minder lang op kamp gaan.

Waarvoor wordt mijn geld gebruikt?

Nee nee, jullie geld wordt niet gebruikt om voor de leiding bakken bier of dergelijke te kopen, maar voor het volgende;
- Uitstappen met de kinderen, bv. naar een speeltuin.
- De leden krijgen elke week een 4-uurtje en wat te drinken.
- Op kamp krijgen de leden natuurlijk ook 3 maal per dag eten (als ze braaf zijn ;-) )

De chiro verzekering

Een 2-tal weken nadat u uw kind hebt ingeschreven, is het verzekerd bij de chiro verzekering.

Inleiding

Samenkomen met kinderen en jongeren houdt onvermijdelijk risico’s in. Enthousiast spelen, op tocht gaan een jezelf amuseren in groep zijn zaken die een goede verzekering meer dan noodzakelijk maken. Maar niet alles te verzekeren! Dikwijls worden verantwoordelijkheden onterecht doorgeschoven naar de leiding van de Chiro. Niet alles wat in de Chiro gebeurt, moet sowieso door de verzekering van de Chiro worden betaald. Voor zaken waar ouders normaal aansprakelijk gesteld worden, zal gewoonlijk dezelfde verantwoordelijkheid gelden, al gebeurden die zaken in Chiroverband.

Wanneer ben je verzekerd?

De verzekering geldt tijdens elke activiteit die door je Chiro georganiseerd wordt: de zondagmiddag, het bivak, de leidingskring, een knutseldag ter voorbereiding van het bivak,…
De verzekering geldt ook voor mensen die op weg zijn naar de activiteit of terug naar huis gaan.

Waarvoor in men in de Chiro verzekerd?

Burgerlijke Aansprakelijkheid

- Iemand begaat een fout, met lichamelijke of stoffelijke schade als gevolg.
- De leiding is verzekerd voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid in geval van toezicht- en organisatiefouten.
- Wanneer je kind schade berokkende aan ‘ een derde’ ( = andere kinderen van de Chiro of personen of materialen vreemd aan de groep), dan valt dit niet ten laste van de Chiropolis, maar wel van je eigen familiale verzekering.
- Als je geen familiale polis hebt, zal de Chiroverzekering de schade betalen op dezelfde manier als de Familiale polis.

Ongevallenverzekering

De Chiroverzekering verzekert ongevallen. Dat wil zeggen dat medische kosten ten gevolge van een ongeval in de Chiro, behalve natuurlijk het gedeelte dat door het ziekenfonds terugbetaald werd, door de Chiroverzekering betaald wordt.

Dood en invaliditeit

Het is een verschrikkelijke gedachte, maar het kan gebeuren dat er iemand een blijvend letsel oploopt of zelfs sterft door een ongeval in de Chiro.
Daarom dat men vanaf dit jaar ( 2005) verplicht is om deze verzekering te nemen.

Meer Informatie:

  • Hoofdleiding:

   Maxime: (+32)491144111
   Stef (+32)484645063
  • Email:
   Chiro_rosselaar@hotmail.com
  • Adres:
   Korenhoeven GN
   2490 Balen, Antwerpen
   België